"Бхагавадгита"-гийн тайлбарт Оюуны эрэл нь Сүмбэр уул лугаа адил юм. Бэл хаяагаараа хичнээн олон зам жим байна вэ, оргил өөд өгсөх тусам тэдгээр зам жимүүд нэгдэж нийлсээр цөөрдөг

2016 оны сонгуулийн дараалсан том ялагдлын дараа АН шинэчлэгдэх үү, арчигдах уу гэсэн сонголтын өмнө ирээд байна. Гишүүдийнхээ урмыг сэргээж, дүрмээ шинэчилж, ваакуумжсан орон зайндаа салхи оруулж чадвал мэдээж шинэчлэгдэх, дахин өндийх боломжтой

Японы “ЖАЙКА” байгууллагаас Монголын хөрөнгө оруулалтын орчин, түүнийг идэвхижүүлэх судалгааны тайлан гаргасан байна. Энэ Монголд хөрөнгө оруулах сонирхолтой япончуудад мэдээлэл хүргэх зорилготой аж.

Өнөө өглөөний 09.00 цагийн байдлаар Баянхошуу орчимд ДЭМБ-аас гаргасан аюултай хэмжээний дээд стандартаас тав дахин их байна.